Hunyadi Mátyás Általános IskolaVizafogó Tagiskola

Törzsiskolánkról

A budapesti 8 osztályos Hunyadi Mátyás Általános Iskola 1993-ban újította meg arculatát, és hazánkban az elsők között indította be speciális " háromarcú" iskola modelljét.

Oktatási - nevelési tevékenységét három képzési síkon és szinten valósítja meg. Az általános képzésben elsosorban a felzárkóztatást az esélyegyenlőségre való törekvést tartja fő feladatának. Emellett kiemelten magas óraszámú angol nyelvi képzésével és speciális művészeti programjával igyekszik az iskolával szemben támasztott igényeknek maximálisan megfelelni.Az emelt szintű angolt tanulók 6. osztály végén nyelvvizsgára előkészítő szintfelmérésen vesznek részt. (8. osztály végére pedig a Pitman vizsga letételére is lehetőséget biztosítunk.) A speciális és holisztikus szemléletű művészeti program szinte valamennyi művészeti területen fejleszti a tanulók személyiségét.

A képzés már első osztályban megkezdődik és nyolcadik osztály végéig tart. Speciális feladatát neves művésztanárok, külsős szakemberek bevonásával végzi. A St'art művészeti program egész napos képzési rendszerben valósul meg szoros kapcsolatban a közismereti tárgyak oktatásával. A képzés főbb területei: drámapedagógia, színjátszás, bábozás, képzőművészet, balett, kortárs tánc, néptánc, média / videó, fotó /, zenei előkészítő, hangszeres játék, emelt óraszámú angol oktatás.

A művészeti osztályos tanulók kül, - és belföldön kiemelkedő sikereket értek el. Felléptek Japán / Tokió, Nagano / színházaiban, Németországban, a József Attila Színházban és sok más kulturális intézményben. Alkotásaik, rajzaik és festményeik Ausztriában, Németországban és Japánban is megtekinthetőek. A művészeti osztályokba a jelentkezés háromszoros. Első osztályosaink a hagyományos szótagoló olvasással kezdik meg tanulmányaikat. Felső tagozaton nagy hangsúlyt kap a középfokú képzésre való felkészítés és pályairányítás. Számítástechnikát 4. osztálytól tanítunk. Végzős tanulóink 80-90 % - a gimnáziumban és szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Az iskola alapvető oktatási és nevelési célja a tanulók speciális személyiségfejlesztése, világlátásuk, eredeti alkotói gondolkodásuk fejlesztése a művészet és az iskola egész szellemiségének meghatározó, sajátos eszközeivel ill. lehetőségeivel.

Az országosan is ismert AULART Galéria az iskola saját, közművelődési feladatot is ellátó galériája, ahol neves képző, - és iparművészek mutatják be rendszeresen alkotásaikat.

 

Szathmáry József festőművész, igazgató

tovabb »

Tagiskolánkról

Iskolánk a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Vizafogó tagiskolájaként, a 2007-ben bekövetkezett integrációnak köszönhetően jelentős átalakuláson ment keresztül.

Iskolánk eddigi profiljával is egészen különleges szerepet, helyet töltöttünk be kerületünk oktatási palettáján. Elsősorban az idegen nyelv, a számítástechnikai oktatásunk és logopédiai fejlesztésre javasolt tanulóink szakszerű fejlesztésében értünk el kiemelkedő eredményeket, miközben szinte minden más tantárgy területén meghaladják tanulóink az országos tanulmányi átlageredményeket.

Egyes tanulóink az országos versenyeken is az élvonalban szerepelnek. Az utóbbi években kiemelkedő sikereket értek el a gyermekek a magyar, rajz ill. művészettörténet és más tantárgyak területein, amely jó jelzése annak a megújulásnak és minőségre törekvésnek, amely iskolánk értékpreferenciáival is összhangban van.

Tagiskolánk azonban a megújulásban is megőrizte szép és értékes hagyományait, így megfelelő szilárd alapokra építve egészülhetett ki új pedagógiai és nevelési értékekkel az iskola pedagógiai programja.

Az iskola összevonását követően tehát nem kevesebbé, hanem még értékesebbé vált az iskola programja, oktatási kínálata, a gyermekek és szüleik örömére.

Pedagógusainak új iránti nyitottsága példás. Szinte mindenki sajátjának érzi a szellemi és lelki megújulási törekvést, amely iskolánk ethoszát még humanisztikusabbá teheti, részben a művészeti nevelés személyiségfejlesztési lehetőségeinek kihasználásával.

A törzsiskola 16 éve folytatott nagy sikerű és elismert művészeti képzése alapján, ill. annak gyökereiből táplálkozva ma már a Vizafogó iskolánkban is egyre jelentősebb művészeti képzést folytatnak művésztanáraink, a színjátszás, mozgás, ének-zene és vizuális művészetek területein. Az eddigi tapasztalatok alapján ez a képzés olyan új lehetőségeket nyit meg a gyermekek előtt, amely hosszú távon biztosíthatja az iskola művészeti, kulturális életének kiteljesítését, egy olyan kreatív, eredeti, alkotói gondolkodás elmélyítését, amelyben a személyiség teljes mélységében és terjedelmében fejlődhet.

Ebben a munkánkban, a szülők és a gyermekek is támogatnak minket. Ebben a közös együttgondolkodásban, iskolaépítésben pedig egyre jobb iskola megvalósítására törekszünk. Mert egyetlen iskola sem állíthatja magáról, hogy elkészült, készen van, hogy megalkotta a legjobbat. Az ilyen gondolkodás a fejlődés gátja lenne, mert mindig látnunk kell a még jobbat, amely felé törekednünk kell.

Ebből következően, ahogyan a világon minden más is, az iskola is állandó változásban, fejlődésben van és ennek így kell lennie. Csak így felelhetünk meg a velünk, az iskolával szemben támasztott elvárásoknak. Mert vannak elvárások a szülők, gyermekek és más külső partnereink részéről is, amelynek a mai iskolának minden szempontból meg kell felelnie. Az iskola nem menekülhet el soha elefántcsont tornyokba a valódi világból, ugyanakkor a durva valóságot és kinti világot sem engedheti be a falai közé.

Valami olyan kontraszt társadalmat kell az iskola falain belül kialakítanunk, amelyben a szép, a jó, a becsület, a megértés, a szeretet egyértelmű és vitathatatlan értékek. Amit a gyermekeknek e falak között kell befogadniuk, hogy szép és tartalmas életet élhessenek már most is, hogy ne csupán az életre való felkészülés, hanem az élet örömteljes és szeretetteljes megélésében legyen részük. Ebben pedig nagy segítségünkre vannak a művészetek, amelyek sajátos nyelvükön, eszközeivel az ember legmélyebb rétegeit érintik meg és alakítják.

tovabb »