Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2024. Április
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Keresés

„NYITOTT VILÁG” - Két tanítási nyelvi irányultságú nevelési és oktatási program

angol oraA magyar anyanyelv tanítása a legfontosabb feladatunk. Általa tudjuk kifejezni megfelelően és árnyaltan gondolatainkat. Ezért kiemelten kezeljük a magyar nyelv és nyelvtan oktatását, mint nemzeti tudatunk, népünk hagyományainak verbális úton történő megőrzésének eszközét, folytonosságot teremtve a múlt és jelen között.

A magyar nyelvnek megkerülhetetlenül kiemelkedő szerepe van, de azt is tudjuk, hogy ma már nem elegendő csak anyanyelvünkön kommunikálni.

A világ egyre nyitottabb körülöttünk. Különösen az európai országok érdeklődnek irántunk és mi is egyre nyitottabbakká váltunk arra a világra, amelyben ma már elvitathatatlan szerepe van az angol nyelv ismeretének, mint a nemzetközi kapcsolatok alakítása legfontosabb eszközének.

A mai általános iskolás gyermekek feltehetően már nem csupán hazánk határai között képzelik el hosszabb távon további tanulmányaikat és jövendő munkájukat. Az egyre növekvő európai szemlélet és táguló élettér megkívánja, hogy az iskola megfelelően reagáljon ezekre a változásokra, mivel az iskola feladatai közé tartozik a gyermekek életlehetőségeinek, sikeres jövőjének megalapozása.

Ezt a szemléletet követjük iskolánkban már 25. éve.

Angol oktatásunk különlegessége, hogy Budapesten iskolánk másodikként kapta meg az engedélyt a játékos angol első osztálytól való bevezetésére az angol tagozaton. A tagozati képzés az évek múltával a jogszabályi változások miatt emelt szintű angoloktatássá alakult. A lényeg azonban, a magas szintű nyelvoktatás iránti elkötelezettségünk nem változott. 

Angol nyelvi képzésünk - visszautalva az első sorokban megfogalmazottakra - a magyar nyelv ill. nyelvtan alapjaira épül, biztos alapokra helyezve a gyermekek tudatában az angol nyelv helyét és a magyar nyelvhez kapcsolódó viszonyát.

Oktatásunk tudatosságának és következetességének köszönhetően tanulóink kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken és rendszerint 7- 8. osztály végére nemzetközi nyelvvizsgát tesznek.

25 éves kiemelkedő angoloktatásunknak köszönhetően, 

Anglia

tanulóink rendszeresen vesznek részt angliai utazásokon, nyelvtanfolyamokon és táborokban tanáraik vezetésével.

Az utóbbi években pedig valódi kuriózum és a hatékony angoloktatás egyre nélkülözhetetlenebb lehetősége az angol anyanyelvű tanár alkalmazása. Iskolánkban az előző években az USA-ból, Tajvanról, jelenleg pedig Új-Zélandról alkalmazunk együttműködési szerződéssel tanárokat, akik a gyermekek és a szülők örömére valódi nyelvi helyzeteket teremtve kapcsolódnak be az órai munkába.

Oktatásunk során különös jelentőséget tulajdonítunk a játékosságnak, a nyelvtanulás örömére is hangsúlyt helyezve.

Iskolánk egyik pedagógusa vezeti a kerületi felnőtt angoloktatást is. Ezzel is érzékeltetve, hogy a Hunyadi angol oktatás iránti elkötelezettsége és szakértelme az eddigi eredményeink alapján minden szempontból megalapozott.

Meggyőződésünk szerint azonban egyetlen idegen nyelv sem szoríthatja ki az anyanyelvet. Nem annak ellenében, hanem azzal összhangban kell a személyiség fejlesztését szolgálnia.

Két tanítási nyelvi irányultságú osztályainkban, a helyi tantervünkben már első osztályban bevezetésre kerülő délelőtti angoloktatást követően a délutáni időszakban is folytatódik hetente három alkalommal az angol nyelv oktatása, különböző tantárgyi területen történő alkalmazása, amely a két tanítási nyelv oktatásának feltétele és alapja.

A gyermekek a délutáni angol órákon belül az angol anyanyelvi országokhoz kapcsolódó ismeretekkel, kulturális hagyományokkal, énekkel és vizuális területek angol nyelvű oktatásával is foglalkoznak, a már bizonyított szakembereink vezetésével.

Angoltanáraink az angol nyelvet magas szinten beszélik. Az AIESEC-es anyanyelvi angoltanárok segítik munkájukat, külső cégek segítségét nem szükséges igénybe venni.

Ez pedig lehetővé teszi számunkra, hogy a szülők részére a legkedvezményesebb anyagi lehetőségek mellett biztosíthassuk e különleges képzés lehetőségét.

A Hunyadi iránti érdeklődés fővárosunkon belül is kimagasló. 20 éve folyamatosan túljelentkezés van iskolánkban, így elsősorban a körzetes, kerületi gyermekeket vesszük fel speciális tehetségfejlesztő osztályainkba. De egyre nyitottabbak vagyunk a nem kerületi tehetséges és iskolánk iránt elkötelezett gyermekek felvétele irányába is.

palacsinta napAz eddigi angoloktatásunk eredményei, amelyek évek óta iskolánk legfontosabb hagyományai közé tartoznak, megkérdőjelezhetetlenek. Nem üzleti alapúak, hanem az oktatás ingyenességének jelentőségét megtartva a plusz foglalkozások is a közalkalmazotti bérekre alapozottak, így külső és belső szakemberek és az  AIESEC nemzetközi szervezet jelentősen támogatják iskolánk speciális képzését.

A Hunyadi másik fő arculata a komplex művészeti oktatás, amely természetesen az emelt szintű angolos osztályok életét is minden szempontból átjárja, egy olyan különleges iskolai légkört teremtve, amelyben az alkotói kreativitás, a tudás iránti vágy az egymás iránti tisztelet és megértés természetes. A két tanítási nyelvi irányultságú osztályainkiránt az idén nagyérdeklődés lesz, ezért kérjük, hogy időben jelezzék különösen a kerületen kívüli gyermekek szülei beíratási szándékukat. Előzetes angol nyelvtudás, nyelvismeret nem szükséges.

 

                                                                                                                       Ercsényi Judit

                                                                                                                           igazgató