Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2024. Április
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Keresés

Menjünk vagy maradjunk?

Gyermekeink és családunk életében az iskola minősége, típusa, stílusa, gyermekközpontúsága, filozófiája, arculata stb. meghatározó, mivel gyermekeink jövője, nem kis részben, - a gyermekeink érdekeinek és személyes adottságainak, lelki alkatának megfelelő iskolaválasztásunkon múlik.

A szülő dönt gyermeke iskoláztatásáról a beiratkozásnál és dönt a következő években is, különösen 4. és 6. osztályban, amikor lehetőség adódik a 6 és 8 osztályos iskolákban történő továbbtanulásra. Erről a kérdésről szeretném a kedves szülőkkel megosztani testületünk egységes álláspontját, amely segítségükre lehet az iskolatípusok közötti eligazodásban, hogy bölcsen elkerülhessük az iskolaválasztásra is jellemző divathullámokat, amelyek sok gyermeket magukkal sodorhatnak.

Az 1990-es években, mint tudjuk egyre kevesebb gyermek született, így fokozatosan a demográfiai mélypontra jutott az iskolák jelentős része. Ennek következményeként egyrészt iskola-bezárásokra, összevonásokra, másrészt az egyes kiürülő gimnáziumok, középiskolák mentésére került sor. A középiskolák jelentős része csak a lefelé terjeszkedéssel tudott megmaradni. Több középiskola is ezt tette, az átlagosabbak és elismertebbek is anélkül, hogy az általános iskolai korosztály nevelésére-, oktatására szükséges speciális ismeretekkel rendelkeztek volna. A középiskolai tanárok, akik egészen más korosztályhoz szoktak, jól felfogott érdekükben belevágtak egy számukra is ismeretlen korosztály oktatásába. Ezzel egyidejűleg az általános iskolák közül többen nyitottak felfelé 12 évfolyamos iskolává alakulva. A „lefelé- és felfelé terjeszkedés” révén ugyan sikerült ezeknek az iskoláknak, - legalábbis jelentős részüknek megmaradni, ami az iskola saját szempontjából jó, de vajon milyen az általános iskolából kiszakított gyermeknek? Milyen az átállás? Milyen egy egészen másféle tárgyi,- és lelki környezetben nevelkedni? Érdemes-e eltépni a több éves iskolai gyökereket? Érdemes- e megválni a barátoktól, a tanároktól, a sajátos és szeretetet adó iskolai légkörtől, a speciális és 8 évre megírt pedagógiai, művészeti programunktól 10 vagy 12 évesen? Érdemes-e hátat fordítani az általános iskolának? 

 

A felvázolt szerkezetátalakítás, a lefelé és felfelé nyitás többféle szinten valósult meg, ezért azokat nem szeretném minősíteni. Bizonyára vannak az említett okok miatt az addigi struktúrától eltérő iskoláknak is tiszteletreméltó érdemeik, mi azonban iskolánk értékeit hangsúlyozzuk, mivel meggyőződésünk, hogy a 8 osztályos képzés felel meg iskolánk és tanulóink érdekeinek.

Döntünk, és az a jó döntés, ami a gyermekünk rövid és hosszabb távú érdekeinek leginkább megfelel.  Ezt a szempontot szem előtt tartva pedig azt gondoljuk, hogy iskolánk minden szempontból a gyermekek valódi érdekeinek megfelelő választás 8 éven át.

Ennek legfontosabb indoka, hogy a Hunyadi három képzési profilja, a művészeti, az emelt szintű angol és az általános képzés nyolc éves pedagógiai program keretein belül teljesedhet ki.

Iskolánk, a fővárosunkon belül is sajátos arculata, kreatív és humánus légköre olyan különleges iskolai, tantestületi és gyermekközösségeket hívott életre, ami valószínűleg egészen ritka az általános iskolák között. Ennek köszönhetjük, hogy diákjainknak nem teher, hanem öröm az iskolába járás és a többségnek a tanulás is. A gyermekek egymás - és tanáraik iránti tisztelete egy olyan egészséges iskolai hangulatot teremt, amelyben valódi és elmélyült kreatív munkát végezhetünk. Ennek eredményeit Önök is láthatják gáláinkon, rendezvényeinken, kiállításainkon, sport,- tanulmányi és kulturális versenyeinken.

Iskolánk elért eredményei fővárosi, sőt országos szinten is kimagaslóak. Tanítványaink, a művészeti területen elért kimagasló eredményeik mellett, évek óta minden reál és humán tantárgyból első helyen szerepelnek a tanulmányi versenyeken, gyakran megelőzve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok azonos évfolyamon tanulóit. Iskolánk felzárkóztató és tehetséggondozó munkája ezért objektív mércék szerint is kimagasló, ami a nyolcadik osztály elvégzése utáni sikeres továbbtanulás biztosítéka is, hiszen tapasztalataink szerint nyolcadikos tanulóink a főváros legjobb középiskoláiba nyernek felvételt.

 

A nálunk végzett gyermekek zömében érettségi után egyetemeken folytatják tanulmányaikat, ami szintén a tanulás és tudás megfelelő értékként kezelését is jelenti, amire felkészítjük diákjainkat.

A sokak által későinek tartott nyolcadik utáni esetleges beiskolázási szülői aggodalom ezért nem megalapozott.  Azt gondoljuk, nem maradnak le semmiről, ha közöttünk maradnak. A megalapozatlan, elhamarkodott iskolaváltás is komoly lelki sérülésekkel járhat, mivel kénytelen megválni az iskolai gyökereitől, a barátaitól, a tanáraitól, a speciális programok folytatásától, a hunyadira jellemző sajátos iskolai légkörtől. Ezt azért is látjuk így, mivel többen pontosan az említett okok miatt jöttek vissza hozzánk, kérve a visszavételüket, de több olyan gyermekről is tudunk, akik szégyelltek hozzánk visszajönni, ezért inkább egy másik 8 osztályos iskolába mentek a 6 és 8 osztályos gimnáziumokból.

Az iskola iránti bizalom ezért különösen fontos. Bízni az iskola pedagógiai programjában, a tantestületben, az egyes pedagógusokban, az iskolai közösségben, az iskola felkészítő munkájában és abban a humánus, sajátosan kreatív légkörben, ami iskolánkat sok más iskolától megkülönbözteti. Bizalom nélkül nem lehetséges hosszú távú és eredményes pedagógiai munkát végezni. Szükségünk van a szülők bizalmára és együttműködésére, hiszen gyermekeiket egy olyan sikeres nyolc osztályos iskolába íratták, amelynek nyolc évre vannak kidolgozott pedagógiai tervei.

A holisztikus, a gyermeki személyiség egészére ható nevelés, és alkotói szabadságot, és a tanulást, tudást megbecsülő alkotói kreatív légkör iskolánk legfontosabb sajátossága, amit csak 8 év alatt tudunk kiteljesíteni.

Több iskolából indulnak „útnak” a negyedikesek és hatodikosok, de közülük nagyon sokan kénytelenek visszatérni iskoláikba, a sikertelen felvételi miatt. A hunyadisok közül azonban szinte mindenkit felvesznek, így a sikeres felkészítés, az iskola eredményes oktatása egyértelmű. Mi azonban tanítványainkat nem egy másik iskolának készítjük fel. Ez nem lehet célunk, hiszen ebben az esetben megváltozhat az osztályok összetétele is.

Iskolai és osztályközösségeinkben a gyermekek egészen különleges kreatív, eredeti gondolkodást igénylő alkotói helyzeteket, rendezvényeket, kiállításokat stb. élnek meg együtt, ami szorossá teszi kapcsolataikat, barátságukat, amit érdemes megőrizni.

Iskolánk oktatási színvonala, különleges nevelési lehetőségei, szemlélete, légköre stb. egyedi, olyan, ami nem valószínű, hogy egy másik iskolában ilyen módon volna jelen, ezért fontosnak tartjuk, hogy döntésük során, bízva gyermekük továbbtanulási sikerében, tudnának hinni abban, hogy gyermekük jó kezekben van iskolánkban, és nem kell bebiztosítaniuk magukat egy korai iskolaváltással.

A felfelé nyitó általános iskolák, és az általános iskolák felé nyitó középiskolák jelentős része megszűnt vagy összevonásra került, mert nem feleltek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, esetleg más gazdasági jellegű okok miatt. Bármi miatt is változtatták meg profiljukat, az biztos, hogy az általános iskolai korú gyermek természetes közege a hasonló korúak iskolai közössége, ahol oktatásukra és nevelésükre a legmegfelelőbb körülményeket és személyi feltételeket biztosítjuk.

Ezért nagy valószínűséggel ez az a közeg, amelyben a gyermekek együtt fejlődve tanulhatnak, nevelkedhetnek a középiskolába lépés idejéig.

Ez a szemlélet adhat teret az iskola hosszú távú terveinek és közös perspektívát a gyermekeknek.

 

Budapest, 2011. február 21.

 

 

                                                                                                                      Szathmáry József

                                                            igazgató