Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2024. Július
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Keresés

20 éve a művészeti nevelés útján

Kedves egykori iskola- ill. programalapító Kollegáim, Kedves Kollegák!

 

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével iskolánk életének talán egyik legjelentősebb eseményét, komplex és holisztikus szemléletű művészeti nevelésünk 20. évfordulójának megünneplését.

Kosztolányi írja:

„Szeretem azokat, akik nagy alkalmakkor kis
dolgokat mondanak, ilyesmiket: No, Látod, Szervusz, s bennük, s
bennünk reked az ünnepi buzgalom, mely a helyzethez méltóan
megvilágítaná örömünk, vagy fájdalmunk roppant voltát."

 

Most azonban mégsem élnék ezzel a célszerű, és a helyzetemet lényegesen leegyszerűsítő

" a bennem reked az ünnepi buzgalom" - lehetőségével, ha megengedik.

Ezért aztán vágjunk is bele a közepébe.

1992 a nagy változások éve volt.

Ekkor voltak kialakulóban az új Nemzeti Alaptanterv szerinti iskolai arculatok. Ekkor kezdődött a munka, iskolánk profiljának meghatározása, a "St'art " komplex művészeti program előkészítése, amely évtizedekre meghatározta utunkat.

Közös akarattal és meggyőződéssel vállaltuk ezt az utat, a művészetek általi nevelés útját, mintegy kis iskolai léptékű kontraszt társadalmat teremtve, a jelenlegi kissé értékzavaros világban, amelyben sajátos nevelési eszközeinkkel igyekszünk az embert, a gyermeket, saját belső értékeihez visszavezetni.

A már 20. éve itt tanító kollegáim, a művészeti képzés alapítói,- emlékeznek is talán még, - a művészeti osztályok indítása idején tanulói létszámunk rendkívül alacsony volt, ezért az iskola esetleges megszűnésével is számolnunk kellett. Ebben a helyzetben kellett küzdenünk és bizonyítanunk iskolánk, ill. új programunk létjogosultságát, a jövőbe, fejlődésünkbe vetett hitünket.

Reményekkel vártuk művészeti programunk szakmai fogadtatását, - különösen azért is, mivel a miénkhez hasonló komplex program ekkor még nem volt a kerületben, de tudomásunk szerint a fővárosban sem, és mi már ekkor tudtuk, éreztük, hogy az igazi érték mindig utat tör magának. Ez így is lett.

A programot elfogadták. A pálya szabad volt előttünk. Már a következő évben, 1993-ban meg is hirdettük komplex művészeti képzésünket, amely minden várakozásunkat felülmúlta Már az első évben is több mint háromszoros volt a túljelentkezés. Az iskola iránti érdeklődés az ezt követő években is egyre nagyobb lett, akkor mikor az iskolák tanulói létszáma általában mindenhol tovább csökkent.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola az élvonalba került. Sikereinket látva kiemelten támogatták iskolánkat a művészeti programunkban.

Ennek köszönhetően új épülettel, aulával, iskolagalériával és balett termekkel gazdagodtunk.

Tárgyi feltételeink javulása azonban a továbbiakban is nagyban segítette a művészeti képzés szakmailag is magas szintű kibontakoztatását. A tagépületben rajzstúdió és szertár kapott helyet és tornatermeink is felújításra kerültek.

Tagiskolánkban a tornaterem teljes felújításán túl szintén balett terem kialakítására is sor került.

Programunkat eleinte csak az alsó tagozatban, majd felmenő rendszerben a felső tagozatban is beindítottuk. A művészeti osztályokat "m" betűvel jelöltük.

1993. az igazi nagy változás, a program bevezetésének ideje.

balettAz iskola népszerűsége egyre csak fokozódott. Ekkoriban már a Budapest környéki településekről is sok tehetséges gyermek jelentkezett iskolánkba. Arra pedig különösen büszkék voltunk, hogy már külföldről is érdeklődtek programunk iránt, így előfordult, hogy pl. Franciaországból vagy Németországból is érkeztek a művészeti képzés iránt érdeklődő ügyes gyermekek.

Az iskolánkba jelentkezők közül válogathattunk, ami ekkoriban, a demográfiai hullámvölgy felé rohamosan közeledve kiemelkedő iskolai eredménynek számított.

A Hunyadi különös helyzetére dr. Aáry Tamás Lajos egykori ombudsman is felhívta a figyelmet egy tanulmányában, amelyben megállapítja, hogy a "Hunyadi Mátyás Általános Iskola a főváros szinte egyetlen iskolája, amely iránt az érdeklődés nem csökken, sőt egyre növekszik, ezért még ma is válogathatnak a gyermekek között,- a demográfiai mélypont felé közeledve.

Siker jellemezte a programot, a beiskolázást, a tanulmányi eredményeket, a versenyeredményeket, a művészeti nevelést, ami a mai napig is tart, mivel az iskola iránti érdeklődés töretlen.

De miben áll a titok? Miért lehettünk sikeresek?

A siker kulcsa a hit.

Hit abban, amit csinálunk, hit saját képességeinkben, pedagógiai hatásunk erejében, abban, hogy világlátást formáló speciális művészeti nevelésünk különleges lehetőségeivel a gyermekek személyiségét holisztikusan tudjuk fejleszteni. Ez a speciális képzés, ráhatás pedig valóban alkalmassá teheti őket saját génjeiben rejlő és ösztönösen jelenlévő alkotói, befogadói képességeik teljes körű felfedezésében.

A változások sorában fontos esemény iskoláink összevonása. 2007-ben összevonták iskoláinkat. A Hunyadi és a Vizafogó két telephelyen működő, egy iskola lett. A törzsiskola rendkívül markáns, meghatározó művészeti programja a tagiskolai fejlesztési elképzeléseknek is megfelelt, ezért művészeti nevelésünket eleinte a VÍZ'ART komplex művészeti programmal kezdtük, majd a mozgás-, és táncművészeti osztály felmenőrendszerben történő beindításával folytattuk, amely jelenleg is tagiskolánk egyik meghatározó profilja.

A törzs - és tagiskolát nem kis részben a művészeti nevelés közös alkotó munkája forrasztotta olyan egységbe, amelyben közös értékeink a helyükre kerülhettek.

A művészeti nevelés, mint a személyiségfejlesztés legfontosabb eszköze, a kép, a hang, a mozgás, a játék eszközeivel egy olyan teremtő világot nyit meg, amelyben szárnyalhat a képzelet, a gondolat, a cselekvés, amelyben a gyermekek kiteljesedhetnek.

Már többször is hangsúlyoztam a sikert. Iskolánk ugyan valóban eredményorientált, és talán maximumra törekvő is, de önmagában a siker semmit nem ér, csak akkor, ha a sikerhez vezető út a gyermekek elfogadásán, a megértésen alapuló közös és szeretettel végzett munkán alapul. Iskolánkat jókedv, derű, nyugalom járja át. A gyerekek és a kedves szülők igazi partnereink iskolaépítő munkánkban. A mai nap az ünneplés napja, ezért engedtessék meg most a sikeresség hangsúlyozása, ami azonban nem azt jelenti, hogy a sikerek önmagától teremtődnének.

A siker mögött látnunk kell a verítékező homlokokat, a nem is mindig egyszerűen teljesíthjapanető napi feladatokat, a hétköznapi küzdelmeket, kudarcokat, a kihívásokat, a mérhetetlen akaraterőt a tantestület rendkívüli lelkesedését, a minőség és az értékek iránti elkötelezettségét. A gyermekek alkotásra, játékra, önmegvalósításra születtek. Ennek az önmegvalósítási folyamatnak pedig a művészeti nevelés ad keretet, amelyben tovább erősödhet az önkifejezés, a színekben, formákban, hangokban és mozdulatokban való gondolkodás, a cselekvés képessége, miközben sajátos módon élhetik át a közös alkotás örömét és saját szerepük jelentőségét.

Hisszük, hogy a gyermekek ezekben a művészeti nevelési folyamatokban, helyzetekben önmagukhoz és társaikhoz, környezetükhöz is közelebb kerülhetnek, olyan értékes közösségi viselkedési kultúra alapjait elsajátítva, amely nagyban segíti majd helytállásukat. A művészeti nevelés azonban nem valósulhatott volna meg a megfelelő, a saját szakterületükön hiteles művésztanárok és a tantestület nélkül.

A művészeti képzés, egy olyan sajátságos összmunka, csapatjáték, amelyben a művésztanár, az osztályfőnök, a napközis nevelő, az iskolatitkár, a szabadidő-szervező, de még a technikai személyzet is fontos szereplő.

A művészetek általi gondolkodásfejlesztést iskolánk legfontosabb és meghatározó arculatának tekintjük, de nem kevésbé tartjuk fontosnak emelt szintű angol nyelvi képzésünket, ami a másik meghatározó profilunk. A következő tanévben az angol nyelvi képzésünket tovább gazdagítva a " Nyitott világ" két tanítási nyelvi irányultságú programunkat is beindítjuk idegen anyanyelvi tanáraink közreműködésével.

A sikeres nevelés, oktatás érdekében azonban minden tantárgy területén a legjobb eredményre törekszünk. Ennek köszönhetően, szinte minden tantárgyból az első helyen végeztek tanulóink a tanulmányi versenyeken, az országos felméréseken pedig szintén az élvonalban teljesítettek.

Ezért külön köszönettel tartozunk a nem művészeti tantárgyakat tanító pedagógusainknak is.

A művészeti nevelés, nem csupán a művészeti osztályok életét járja át, hanem az iskola egészét, a pincétől a padlásig.

A művészeti nevelés nem csak a művészeti osztályosok, hanem mindenki lehetősége.

Bizonyára érezték már, hogy a kapun belépve, valamiféle sajátos, a Hunyadira és tagiskolánkra is jellemző, az alkotói szabadság és önkéntes kulturált viselkedés légköre. Azt hiszem erre szokták mondani, hogy iskolateremtő program, amely új és valóban értékes szellemi, lelki tartalmakkal és értékekkel teszi teljesebbé mindennapjainkat.

Valódi értékek közvetítésére törekszünk, egy értékválsággal küzdő világban, - szilárd kapaszkodókat adva, ami segíti a gyermekek boldogulását.

Programunkat megismerhették hazánk számos iskolájában, de a szomszédos országokon kívül, még japán barátaink is. Művészeti képzésünkről, eredményeinkről Japán több városában, Tokióban és Naganóban is személyesen folytattam szakmai megbeszélést japán szakemberekkel és a gyermekek tokiói és naganói színházi fellépéseivel erősíthettük a japán-magyar baráti kapcsolatot.

Németországban énekkarosaink kórusversenyeken vettek részt, CD-re énekelték Pitti Katalin közreműködésével Pergolesi Stabat Mater-ét, alkotásaikat pedig számos külföldi városban bemutathatták. Az iskola ismertté és elismertté vált.

A művészeti képzés 20 éve a mozgalmas, szinte leírhatatlan programokban, eseményekben gazdag iskolai és iskolán kívüli élet 20 éve. Gondoljunk csak a művészeti táborokra, a több száz kiállításra, az iskolán kívüli versenyekre, a határon túli fellépésekre az iskola egészében jelenlévő vidám munkára.

Ma már valamennyien tudjuk, hogy művészeti képzésünk jó választás volt. Talán a legjobb. 20 év, a siker húsz éve.

A művészeti képzés sikereihez azonban nagyban hozzájárultak kedves egykori kollegáink is, akikről a mai ünnepen nem feledkezhetünk meg. A méltó ünnepléshez tartozik a megemlékezés is. Már nincsenek közöttünk, de az iskola művészeti nevelésének jelentős alakjai voltak Halamay Júlia és Király Nagy Zsuzsanna tanárnők.

Vezetőtársamként pedig Mihalovicsné Gerzsenyi Zsuzsanna egykori igazgatóhelyettes volt az, aki első pillanattól kezdve azonosult a programmal segítve munkámat.

Már nem tanítanak vagy dolgoznak iskolánkban, de a művészeti nevelésben betöltött szerepük megkerülhetetlen, ezért köszönetül az ő nevüket is felsorolom, megköszönve, hogy velünk voltak és segítettek abban, hogy egyre sikeresebbek lehessünk.

Köszöntöm körünkben Barabásné Cseh Judit és Hachné Horváth Andrea egykori igazgatóhelyetteseket, a művészeti képzés egykori lelkes koordinátorait, vezetőit.

kiallitasKöszöntöm Nyári Tibornét (Mártikát) az első művészeti osztály melegszívű osztályfőnökét, tanító nénijét, Mátrai Katalin m.-es osztályfőnököt, akinek ebben az időszakban a művészetisek angol képzésében is kiemelkedő szerepe volt. Groszné Surányi Juliannát az első művészeti osztály felsős osztályfőkét Az iskola iránti elkötelezettségük példát mutat mindenki számára.

Továbbá szeretettel köszöntöm Hajdu Istvánnét (Veronkát), aki a program teljes gondozásában és a gazdasági jellegű irányításában is részt vállalt.

Köszöntöm a kezdetektől iskolánk programját gyermekvédelmi felelősként is figyelemmel követő és iskolai az énekkarunkban még a mai napon is éneklő Bucsai Gyulánét (Anikót)

Külön szeretettel köszöntöm azokat, akik a művészeti képzés teljes 20 éve alatt, a kezdetektől a mai napig velünk vannak.

Köszöntöm Ercsényi Juditot, művészeti képzésünk vezető koordinátor igazgatóhelyettesét, Kósa Györgynét (Erzsikét), Benkő Csillát, és Szilágyi Gyulát. Továbbá köszöntök mindenkit, aki 20 éve kísér minket utunkon, köszöntöm az alapítókat!

Ez a munka mi közös munkánk és a siker is a mi közös sikerünk, ami nem elbizakodottságot, hanem erőt ad nekünk a folytatáshoz. Jó úton járunk és ez az út a mi utunk, miközben a megújulás folyamatos lehetőségeit is keressük.

Köszönöm minden kedves kollegámnak az áldozatos közös munkát, ami ismertté és elismertté tette iskolánkat.

Szathmáry József

igazgató

 

Képgaléria