Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2024. Május
HKSzeCsPSzoV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Keresés

Új iskolánkról

Integráljunk?
De hogyan?


Kedves Szülők, kedves iskolánk iránt érdeklődő, honlapunkra tévedt látogató!


A Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Vizafogó Általános Iskola 2007 áprilisában Képviselőtestületi Határozat alapján integrálásra került. 2007 júliusától egy iskola vagyunk. A Határozat alapján, a Hunyadi a törzsiskola, a Vizafogó a tagiskola. Ez a kapcsolat azonban nem alá vagy fölé,- hanem természetesen mellérendelődést jelent.
Az integrálás kezdetétől, lassan fél év telt el, ezért mostanra kezd körvonalazódni, mit is jelent ez a változás valójában, és ezekben az átalakulásokban, vajon új iskola jön -e létre? Ez a legfontosabb kérdések egyike, amit meg kell tudnunk válaszolni ahhoz, hogy kialakíthassuk az iskolánkhoz kapcsolódó helyes viszonyunkat.


Új iskola-e az, amely két intézmény összevonásával alakul ki?
Új, mert két iskola egyesülése, másféle tartalmi kereteket és lehetőségeket biztosít. Igen, mert megváltozott a vezetés szerkezete, mert pedagógiai programjaink az egységesülés irányában haladnak.
Ezek pedig a leglényegesebb változások egy iskola életében. Az ilyen típusú integrálás,- ha volna puha és kemény jelzővel elnevezhető összevonás, - akkor a miénk puha integrálás volna. Puha, mivel flexibilis kereteket ad a változások teljesítésére, mivel a gyermekek életét, tanulási lehetőségeit nem befolyásolja negatív irányban és a pedagógusok munkavégzésének körülményeit sem változtatja meg.
Tanulónk eddigi iskolaépületükben és saját pedagógiai programjuk alapján tanulhatnak. A változás nem terjed ki a Pedagógiai Program eddigi sajátosságaira. A törzsiskola és tagiskola megőrizheti a továbbiakban is specialitásait. Programjaink pedig általánosságban sok rokonságot mutatatnak a nevelő-oktató munka területén. A Hunyadi és a Vizafogó értékpreferenciái azonosak. Erre a közös alapra helyezkedve kezdhetjük meg közös munkánkat, amelynek jelenleg, még csak az első lépéseinél tartunk.
Az új helyzet valószínűleg tőlünk is új megoldásokat kíván. Az ilyen típusú összevont iskolát is csak alkotó módon lehet, nem a régi, hanem új módon működőképessé, olyanná tenni, amelyben még jobban érezhetik magukat a kollegáink és a gyermekek. Ez jelenlegi legfontosabb célunk. Igyekszünk az átalakulást, új lehetőségünkként értékelni, közösen keresve, a szülőkkel, pedagógusainkkal és gyerekekkel a legjobb megoldásokat.
Két különböző arculatú iskola integrálására került sor. Az egyikben a speciális fejlesztés, a másikban a kiemelkedő tehetségfejlesztés a jellemző arculat. Iskoláink, amikor a törvények ezt lehetővé tették, kialakították saját profiljukat. Ezeket a profilokat őriznünk kell, hiszen elsősorban ezeken a területeken különbözünk más iskoláktól. Ezek jelölik ki sajátos helyünket a kerületünkön és a fővároson belül.
Ezeken a területeken tehát tovább fejlesztjük munkánkat és egyre magasabb szinten igyekszünk megfelelni a velünk szemben támasztott elvárásoknak.
A különbözőségeket tehát értékként kezeljük, ahogyan az azonosságokat is, amelyek minden téren összekötnek, egy iskolává tesznek minket.
A valódi integrálás, hosszabb közösségépítési folyamatban valósulhat meg. Ezért nagy hangsúlyt helyezünk a pedagógusaink, tanulóink és szülői szervezeteink kapcsolatainak elmélyítésére. A valódi integráció a fejekben és a lelkekben történik, ehhez pedig érési (összeérési) idő és következetes közösségi munka szükséges.
Ebben a munkában minkét intézmény testülete, szülői és tanulói közössége elfogadó, jó partnernek bizonyult.
Az új iskola formálódik. Nem csupán, matematikailag 1+1-ként összeadódik, hanem olyan valódi egységes új iskolát teremtünk, különösen a szellemiség területén, amelyben az értékőrzés és a közös új értékek keresése, meghatározó maradhat.
Új iskola? Ki tudja…, talán igen. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy amit csinálunk, azt mindig a legjobban! Másképpen nem érdemes. Mostantól pedig összekapaszkodva,- a gyermekekért, iskolánk jó híréért. Tagiskolánk pedagógusai erről szintén így gondolkodnak.
Az út elején vagyunk. Az első bizonytalan lépéseket már megtettük. Ma már azonban egyre tisztábban látjuk magunk előtt a jövőt, a közös célokat amelyek sikerre viszik terveinket.

Integrált iskolánk profilja:
1./ Holisztikus szemléletű, komplex művészeti képzés (Hunyadi Mátyás Általános Iskola, székhelyiskola)
2./ Emelt szintű angol oktatás (Hunyadi Mátyás Általános Iskola, székhelyiskola)
3./ Speciális logopédiai fejlesztés (Vizafogó tagiskola)
5./ Általános tantervű osztályok (Székhelyiskolában és tagiskolában egyaránt)


Szathmáry József
igazgató