Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2022. Október
HKSzeCsPSzoV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Keresés

Középiskolai továbbtanulás - Szülői program

Javasoljuk, hogy használják ki a Szülői program nyújtotta lehetőségeket.

Amennyiben úgy döntenek, hogy kihasználják a Szülői program nyújtotta lehetőségeket, az intézmény feladata a programfelület eléréséről szóló tájékoztatás továbbítása a 8. évfolyamos tanulók szülei számára:

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto

A Szülői program felhasználói részére egy rövid videó útmutatót is készítettünk, amely néhány percben bemutatja a program használatát és felhívja a figyelmet a kitöltéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra. A videó útmutató az alábbi linkre kattintva érhető el: https://youtu.be/aEYdz5_wUeo.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Szülői programot a középfokú beiskolázás kapcsán tapasztalható fokozott érdeklődésre tekintettel a mai napon megnyitottuk. A program segítségével a tanulók és szüleik így már október végén megkezdhetik a meghirdetett képzési területek közötti keresést, tájékozódást, illetve a kiválasztott tanulmányi területek sorrendjének összeállítását. Emlékeztetjük ugyanakkor arra,, hogy a Szülői programban rögzített adatok átemelésére csak a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületének megnyitását követően – várhatóan 2022 januárjában – nyílik lehetősége az általános iskoláknak.

Amennyiben a Szülői program használata mellett döntenek:

  • Javasoljuk, hogy az iskola pályaválasztásért felelős munkatársa próbálja ki a program használatát.
  • Gondoskodjanak arról, hogy a 8. évfolyamos tanulók és szüleik kapják meg a Szülői program elérési útvonalát (https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto).
  • Hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a program „súgó” gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót, illetve nézzék meg a https://youtu.be/aEYdz5_wUeo link alatt található videó útmutatót.
  • A szülők a felhasználói, illetve a videó útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(k) személyes, értesítési és továbbtanulási adatait a programban.
  • Határozzák meg a szülők számára az elektronikusan előállított adatbegyűjtő lap leadásának határidejét és módját.
  • Természetesen az általános iskola segítheti a szülőket azzal, hogy meghatározott időszakban számukra az iskolában biztosítanak internet eléréssel rendelkező és nyomtatóval összekapcsolt számítógépet a Szülői program használatához, az adatbegyűjtő lap kitöltéséhez, kinyomtatásához és benyújtásához.

Javasoljuk, hogy az elektronikus felületen előállított adatbegyűjtő lapokat nyomtassák ki és a papír alapú adatbegyűjtő lappal megegyező módon, a szülők által aláírt példányokat őrizzék meg a tanév végéig. Hangsúlyozzuk, hogy a felvételi eljárással összefüggő adatlapok (adatbegyűjtő lapok, felvételi lapok) megfelelő dokumentációja az intézmény érdekeit szolgálja, az esetlegesen felmerülő későbbi vitás kérdések tisztázása, az intézményi eljárás jogszerűségének bizonyítása lényegesen egyszerűbbé válik.

2.     Az „Általános iskolai adatbegyűjtő lap középfokú iskolai jelentkezéshez” papír alapú dokumentumot a tanulók és szüleik továbbra is kitölthetik hagyományos íróeszközökkel. Az adatbegyűjtő lapok kiszállítására – az előző évek gyakorlatának megfelelően – várhatóan 2022 januárjában kerül sor. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a 2021/2022. tanévben az OM azonosító és tanulmányi terület jegyzék nyomdai változatát nem készítjük el, az nem kerül kiküldésre az általános iskolákba. Ezen papír alapú jegyzék adattartalma azonban a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső programban már most hozzáférhető, és a keresőprogramban elérhető intézményi és tanulmányi terület adatokat kell használni a papír alapú adatbegyűjtő lapok kitöltéséhez is. A tanuló tetszőleges számú adatbegyűjtő lapot állíthat ki, ám azokon a tanulmányi területek sorrendjét egyértelműen kell jelölni, a kitöltött adatlapokat a lap jobb felső sarkában az évszám alatt sorszámmal kell ellátni. A kitöltött adatbegyűjtő lapokat az általános iskola összegyűjti, ellenőrzi, majd – a tanuló tanulmányi eredményeivel kiegészítve – a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programban” rögzíti azok tartalmát.

Figyelem! A felvételi eljárás során az adatbegyűjtő lap NEM helyettesíti az általános iskola által előállítandó és megfelelő módon továbbítandó felvételi lapokat. Az adatbegyűjtő lapot sem a középfokú iskolákba, sem a Hivatalba NEM kell megküldeni, azokat az intézmény az egyéb felvételi dokumentumokkal együtt a tanév végéig megőrzi. A Hivatal a beérkező adatbegyűjtő lapokat NEM dolgozza fel.

Kérjük, hogy mérlegeljék a fenti lehetőségeket, és határozzák meg, hogy milyen módon kívánják a középfokú beiskolázás adminisztrációs folyamatát megszervezni az intézményben. A felvételi eljárás gördülékenysége érdekében az alábbi lépéseket javasoljuk:

A) Határozzák meg az adatbegyűjtés határnapját és a jogszabályokra figyelemmel gyűjtsék be az adatokat. A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok sem az általános iskolai adatbegyűjtő lap általános iskolákban történő leadási határidejére, sem a felvételi dokumentumok kinyomtatásának, a szülők által történő aláírásának a legkorábbi időpontjára vonatkozóan nem tartalmaznak előírást, ezzel biztosítva azt, hogy az adott intézmény a helyi lehetőségek ismeretében maga alakítsa ki az adminisztráció részleteinek eljárásrendjét és az ezen belüli határidőket. Annak eldöntése tehát, hogy az intézmény saját munkafolyamatában milyen határidővel kéri a jelentkezési információk eljuttatását a 8. évfolyamos tanulóktól, az adott intézmény vezetőjének döntési jogköre. Ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, hogy amennyiben a tanuló/szülő a jelentkezési határidő előtt úgy dönt, hogy még változtatni kíván az általános iskolának már benyújtott jelentkezési adatokon, úgy azt megtehetik, annak elfogadását az általános iskola nem tagadhatja meg.

A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények legkésőbb 2022. február 7-éig értesítik az írásbeli vizsgák eredményéről a tanulókat. Az adatbegyűjtés határnapjának meghatározása során erre fordítsanak kiemelt figyelmet.

B) Az összegyűjtött adatok ellenőrzését (szükség esetén a szülőkkel és a tanulóval történt egyeztetést) követően a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programban” rögzítsék a tanulók és a szülők által közölt információkat.

C) Biztosítsanak időt a tanulói adatlap és a jelentkezési lapok nyugodt körülmények között történő ellenőrzésére, kinyomtatására, aláírásra történő előkészítésére.

D) Jelöljék ki a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programból” kinyomtatott tanulói adatlap és jelentkezési lapok aláírásának időszakát (pl. a szülőket osztályonként, vagy előre egyeztetett időpontokban behívva, vagy a nyomtatott dokumentumokat intézményi hitelesítés nélkül a szülőkhöz eljuttatva és aláírásokkal ellátva visszagyűjtve).

A középfokú felvételi eljárás jelentősége miatt az általános iskolákra és a szülőkre ebben az időszakban fokozott teher hárul, a felek közötti rendszeres, egymást kölcsönösen segítő kommunikáció azonban az eljárás lebonyolítását nagymértékben megkönnyítheti.

Kérjük, hogy a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéssel kapcsolatban az alábbi változásokról tájékoztassák a felvételiző diákokat és szüleiket:

- Abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiszemelt tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, vagyis a felvételi kérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy a tanulónak 2021. december 3-ig minden esetben egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A tanuló a vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztatót találnak a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Középfokú felvételi eljárás menüpontban a Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linkre kattintva.

- A jelentkezési lap a Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu) pdf formátumban a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső részének megnyitásától – várhatóan 2021. november közepétől – lesz letölthető.

A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapját melléklettel láttuk el, amelyen a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (a továbbiakban együtt: különleges bánásmódot igénylő tanulók) nyújthatják be a vizsgaszervező intézményhez a speciális vizsgakörülmények biztosítására vonatkozó kérelmüket.

- Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló látási fogyatékossággal küzd, a jelentkezési lap melléklete egyúttal a központi vizsga speciális, adaptált feladatlapjainak igénylésére is szolgál. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történő részvételére vonatkozó speciális szabályokról a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, amelynek határideje 2022. február 18.

jelentkezési lapok szülői aláírásával kapcsolatban − különösen elvált, vagy különélő szülők esetére vonatkozóan − évről évre sok kérdés érkezik a Hivatalhoz a jelentkezési időszakban. Felhívjuk a figyelmet, hogy az EMMI rendelet 37. §-ában foglaltak szerint a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban! Kérjük, hogy erre az érintett szülők figyelmét nyomatékosan hívják fel. Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette aláírhatja. A Hivatal honlapja a felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatást tartalmaz a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt. Kérjük, hogy a dokumentum áttekintését követően ennek megfelelően hívják fel a tanulók szüleinek figyelmét az aláírások fontosságára, és arra, hogy az ehhez kapcsolódó tájékoztatót a www.oktatas.hu honlapon elérhetik.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő körültekintéssel járjanak el. Javasoljuk, hogy a tanulmányi területek sorrendjére vonatozó döntés meghozatala során a tanulók estében reméljék a legjobb eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa leginkább vágyott intézménybe, illetve képzéstípusba. Minden szempontot mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi, a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) megtalálható tájékoztató anyagokat ajánljuk a felvételi eljárásban részt vevő tanulók, szüleik és a továbbtanulást segítő pedagógus kollégák figyelmébe:

 

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel:
Oktatási Hivatal

 

Fájlok

Fontos dátumok_továbbtanulás.docx (13 KB)
LetöltésMegnyitás