Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2024. Június
HKSzeCsPSzoV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Keresés

Iskolaválasztás

Iskolaválasztás

választásAz iskolaválasztás minden család életében az egyik legfontosabb esemény.
A gyermekének mindenki jót akar. A legjobbat!
Ki ne szeretné a gyermekét a legjobb kezek között tudni?
Amikor pedig elérkezik a választás ideje, elhatalmasodik rajtunk a szülői felelősségtudat.
Gyermekünk életének talán az egyik legfontosabb kérdésében nekünk kell döntenünk.
Tudjuk, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen iskolába íratjuk.
Nem mindegy milyenek lesznek azok az első hatások, amelyek egy életre nyomot hagynak a hat éves gyermek érzékeny lelkében.
A felnőtt gyermekkora talaján nő fel és kapaszkodik abban erős, stabil, - rosszabb esetben gyenge gyökerekkel.
Gyermekkorunk és abban az iskola jelentősége ezért az egész életünk szempontjából meghatározó, ahogyan meghatározóak azok az igazi pedagógusegyéniségek is, akiket szavainkkal, mozdulatainkkal, gondolatainkkal, magunkban őrzünk.
A választással döntünk. A kezdeti lépésekről mindenképpen. A döntés során pedig egy sor olyan kérdés jön elő, amelyekkel korábban ilyen összefüggésekben nem is foglalkoztunk.
Hova írassam a gyerekem?
Az eddigi bevezető alapján felvetődhet a kérdés, - miért akkora gond ez, hiszen minden iskola alapfeladata az általános képzés. Milyen eltérések lehetnek egyáltalán az általános iskolák között, ami ilyen komoly gondolkodásra készteti a szülőt?
Valóban, a XIII. kerület az oktatás területén is kiemelkedik. A kerület vezetése nagy hangsúlyt helyez az oktatás és nevelés egységének biztosítására és biztonságára. Ezért kerületünk iskolái valóban színvonalasan működő iskolák. Minden kerületi iskola minőségbiztosított intézmény, ezért bárhogyan is választ a szülő a kerületben iskolát, nagyot nem hibázhat.

Mégsem egyszerűsíthetjük le e kérdés megválaszolását azzal, hogy igen, az iskolák egyformák. Mert ez sem igaz. Minden iskola saját profillal rendelkezik. Az általános tantervű képzés mellett olyan saját arculattal, amely kijelöli az iskola helyét és szerepét a kliensi, szülői réteg számára is. Bizonyos iskolák a személyi és tárgyi adottságaik függvényében a reáltantárgyakat, míg mások a humán területeket, sportot, számítógépes ismereteket,- egyesek pedig a művészeti nevelés lehetőségeit helyezi előtérbe.
Ezek a hangsúly eltolódások pedig valóban megjelennek az óraszámokban, a szakköri foglalkozásokban, az egész napos képzésben, a tantervekben, tanmenetekben, de még a tantestületek gondolkodásmódjában is.
Az iskolákat ezért olyan sajátos aura veszi körül, ami csak rájuk jellemző, amiért mégis más, mint a többi. Ez az aura, bár láthatatlan mégis biztonságosan érzékelhető. Ettől lesz vonzó vagy kevésbé vonzó egy iskola. Ha pedig az aura a külső réteg, akkor a belső környezetnek is van saját világa, amit ethosznak is nevezünk. Az a szellemiség, amit egy iskola hordoz. Az iskola szellemisége meghatározó.
Az iskolaválasztás ezért iskolai atmoszféra -választást, tanító választást is jelent, miközben azért a másik legfontosabb szempont a gyermek érdeklődésének és eddigi képességeinek megfelelő fejlesztési lehetőségek megtalálása. Igen, ez a helyes kifejezés. Az iskola megtalálása.
Ha az iskola és a gyermek személyisége, érdeklődése szerencsésen találkozik, minden esély megvan arra, hogy gyermekünket biztonságban tudhassuk.
Biztonság. Ez a legfőbb célunk. Jó kezekben tudni a gyermekünket. De milyenek is ezek a jó kezek? Ha jelzőket keresnénk, talán ezek a jelzők jelennek meg előttünk: szeretet -teljes, elfogadó, biztonságos, óvó, nevelő, egy életet megalapozó, érdekes, tiszta forrásból táplálkozó, gondolkodásra, tisztességre ,becsületre ,helytállásra ,sikeres életre nevelő…és még hosszasan folytathatnánk a sort.
Igen egy ilyen iskolában, mindenki biztonságban érezhetné a gyermeke jövőjét. A kérdés, vajon van-e ilyen iskola vagy ez csupán egy rózsaszínre festett vízió. Vannak ilyen iskolák, bár nem ennyire sterilek, mert szerencsére sokkal több közük van az élethez, ahol szintén nem izoláltan, hanem együtt van jelen a jó és a kevésbé jó.
Ez minden iskolában így van. Ebben lényeges eltérések nincsenek és ez nem is baj, hiszen ha az iskola valóban az életre készít fel, akkor a különböző helyzetek legjobb megoldásait is tanítanunk kell. /Nem kikerülni, főleg, ha nem lehetséges, hanem megoldani./


Az iskolaválasztás döntő lépés. A nagyon jelentős döntéseket sorsdöntő lépéseknek nevezzük. Ez sorsdöntő lépés. Egy nagyon szép és nagyon sok jót hozó döntés, ha jól választunk.
Hova írassam a gyerekem?

A Hunyadiba?
Miért, a Hunyadi miben hasonlít a többi iskolához?
Miben különbözik a többi iskolától?
Egyáltalán, miért érdemes a Hunyadiba járni?

Ezekre a kérdésekre ezen a honlapon sok megerősítő választ kaphat az iskolát kereső kedves szülő . Az itt látható képek és írások ,ahogy mondani szokták " önmagukért beszélnek".
Ha megismer minket, talán elősegíthetjük a helyes döntést.
Ha képes azonosulni iskolánk nevelési és oktatási elveivel, céljaival, ha megismeri iskolánk sajátos légkörét, azt az alkotói,- valódi kreativitásból, innovativitásból adódó szellemiséget és humanisztikus légkört, ahol a gyermek van a középpontban,- akkor válasszon minket.
Iskolánk jelenleg is,- és évek óta /a legnagyobb demográfiai hullámvölgyekben is/ országos viszonylatban is az élmezőnyben áll a beiskolázásban. A túljelentkezés még ma is jellemző nálunk, annak ellenére, hogy az utóbbi években elsősorban kerületi és körzetes gyermeket veszünk fel.
Iskolát azonban manapság nem csupán egyszer választ a szülő a nyolc év során.
Bizonyos esetekben felmerül a gondolat:
"Menjünk, vagy maradjunk?"
Amikor mi jártunk iskolába, még természetes volt, hogy az általános iskola 8 évig tart. Ezt mindenki elfogadta. Az általános után következett a középiskolai képzés és az arra érdemeseknek a felsőfokú képzés. Ez a helyzet az elmúlt, évtizedekben teljesen megváltozott.
De mi is lehetett az oka ennek a gyermekek életét is alaposan befolyásoló változásnak ?
Több is van. Hogy melyik iskola esetében melyek a releváns vagy kevésbé meghatározó okok, azt nem tudhatjuk.

Vannak azonban olyan lényeges- az oktatási struktúra változásainak egészére ható -tényezők, amelyeket érdemes ismernünk.
Az okok között talán a legfontosabb a gyermeklétszám hosszú éveken át tartó folyamatos csökkenése. A demográfiai hullámvölgy nehéz helyzet elé állította az iskolákat,
elsősorban pedig a középiskolai képzést folytatókat. Minden iskola kereste és ma is sokan keresik a kiutat, a megfelelő megoldást. Megoldást a fennmaradásra, a pedagógusok az iskola megtartására. Gyakran nem kevesebb,- mint a létezés a tét.
Ebből az egyik legkézenfekvőbb kiút a lefelé nyitás, a 6 esetleg 8 évfolyamos "gimnáziuminak nevezett osztályok" indítása. Az általános iskolák egy része hasonlóan lépett, - felfelé nyitott,- a gimnáziumi képzés bevezetésével.
Ezzel az oktatási struktúraváltással több iskola is képes volt megerősíteni pozícióit az általános iskolák pedig ezzel egyidejűleg, ha nem is üresedtek ki,- sok olyan gyermeket elveszítettek, akik komoly szerepet töltöttek be az iskola életében.
Ez az egyik ok. A másik ok nem erre vezethető vissza, hanem valódi oktatási tartalmakból, esetleg egy egészen másféle felfogásból következő iskola szándékának kialakítására.
Aki ma iskolát választ, az előző generációkkal ellentétben nem csak az első évben választ, hanem szinte folyamatosan, akár negyedikben vagy hatodikban is.
Mi történik ekkor? Az általános iskola újból megmérettetésre kerül. A szülő hasonlít, mérlegel, és újból dönt. Egy másik iskola mellett, vagy dönt/ megerősítve eddigi döntését/ a saját iskola mellett.

 

De mi minden befolyásolja a szülőt a döntésében?
A legfontosabb ismét, a jó, a gyermekének legjobb döntés meghozatala.
A sikeres élet feltételeinek biztosítása.
A gyermek mielőbbi "bebiztosítása", a 14 éves kori felvételi elkerülése.
A gyermek egyre specializálódóbb érdeklődésének megfelelő iskola utáni érdeklődés.
Gyakran pedig valamiféle divathullámnak , új trendnek való megfelelés,- ami azonban magával ránthat olyanokat is akik maradni szerettek volna.
Ezeken kívül számtalan más ok is lehetséges.
De vajon, mi is lehet erről a " mozgásról " az iskola véleménye,- egy olyan iskolának , amely viszonylag objektív módon tud ehhez a kérdéshez közelíteni, hiszen iskolai tanulói létszámunk a kerületen belül is a legmagasabbak közé tartozik.
Van ezekről a kérdésekről véleményünk, de nevezzük ezt inkább álláspontnak. Törekszünk azonban arra, hogy soha ne fogalmazzunk túl sarkosan ilyen típusú kérdésekről, hiszen sokféle motivációja lehet a szülőnek döntése során, amit mi nem ismerhetünk.
Álláspontunk szerint minden általános iskola nyolc osztályra építette fel pedagógiai programját. Ebből pedig az következik, hogy a kitűzött oktatási és nevelési céljainkat 8 éven át szeretnénk megvalósítani és kiteljesíteni.
Minden iskola más-más szellemiséget hordoz, más -más egyéni sajátossággal rendelkezik.
A mi iskolánk pedig sok szempontból egészen különleges helyzetet foglal el az iskolák sorában,- amint erről már írtam. - hiszen művészeti képzésünk révén egy olyan kreatív, holisztikus és humanisztikus légkör veszi körül a gyermekeket, a művészetiseket és nem művészetiseket egyaránt amely, máshol ilyen módon nincs jelen.
Az a bizonyos "hunyadis szellemiség", ami ma már országszerte ismert, iskolánk szellemi, művészeti életének alapja. Ez az iskolai atmoszféra ma már meghatározó, ami minden gyermeknek lehetőséget ad arra, hogy kiteljesíthesse önmagát.
A szellem szabadsága, a művészet szabadsága, a kreativitás, az eredeti gondolkodás légköre a közös team jellegű munkák, performanszok, akciók, integratív "megmozdulások"műsorok, kiállítások, fellépések stb. és elsősorban az a családias szeretet, amelynek gyermekeink naponta részesei lehetnek,- egy olyan egyedi iskolát teremtenek, ahová érdemes tartozni , amit máshol ebben a formában nem kaphatunk meg. A célok 8 évben teljesednek ki és nem is akárhogyan. Végzős tanítványaink az ország legjobb iskoláiban tanulnak tovább, és soha sem jelentett számukra gondot a bejutás. Vagyis célhoz értek /az egyik fontos céljukhoz /.
Nem mentek el, mert itt érezték jól magukat, mert ide kötötték már a gyermekkori gyökereik, mert itt vannak a barátaik és azok a tanárok és művészek, akikhez tartozni szeretnének, akikkel együtt alkotnak. Magukra találtak.
Mások vagyunk. Nem rosszabbak ,vagy jobbak , ezért ilyen szempontból nem is hasonlítom össze az iskolákat,- "csak" mások .Akik ismernek minket tudják, hogy az eltelt évtizedekben egy olyan iskolai szellemiséget, gondolatiságot sikerült kialakítanunk a művészetek gyökereiből táplálkozva , amely markánsan jelölte ki utunkat és további lehetőségeinket.

Szathmáry József
igazgató